Onsdag 26 september 2018

”Externhandel drabbar Skövde city”

Skövde cityförening varnar kommunen för att detaljhandeln i stadskärnan blir lidande när externhandeln på Norrmalm byggs ut.

-Vår farhåga är att de mindre företagarna och butikerna i centrum får ta den största smällen, då besöksflödena nu riskerar att omfördelas i en alltför stor utsträckning. Att tillåta ytterligare utbyggnation av externhandeln i denna omfattning kommer att ha stor negativ påverkan på våra medlemmar och aktörer, skriver föreningen i sitt yttrande till Skövde kommun.

En ny detaljplan för fortsatt exploateringen på Elins esplanad och Norrmalm har godkänts av kommunstyrelsen.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer