Torsdag 23 mars 2023

Fler åklagare än någonsin i Skövde

Åklagarkammaren i Skövde blir allt större. Nu finns 20 anställda åklagare, vilket är fler än någonsin.
Åklagarkammaren i Skövde blir allt större. Nu finns 20 anställda åklagare, vilket är fler än någonsin.

Åklagarkommaren i Skövde växer och har numera fler åklagare än någonsin. En av anledningarna är att det blir allt fler och komplicerade ämnen.

På Åklagarkammaren i Skövde finns nu 20 anställda åklagare, att jämföra med 15 åklagare för fem år sedan. Skälet till nyanställningarna är att antalet ärenden ökat och att en större andel ärenden är mer omfattande och komplexa att utreda. Totalt anställdes drygt 100 nya åklagare i hela Sverige i fjol.

– Det är mycket glädjande att vi nu har så många åklagare anställda här i Skövde. Så här många har vi aldrig varit tidigare. Det här är motiverat utifrån att vi ser att allt fler ärenden kommer in framförallt vad gäller brott i nära relation och brott mot barn. Många av ärendena är också större, mer komplexa och med fler misstänkta. Det i sig innebär också att vi har alltfler stora rättegångar som tar tid i anspråk, säger chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm på Åklagarkammaren i Skövde. I ett pressmeddelande.

Även ny lagstiftning om bland annat tillträdesförbud i butik och barnfridsbrott innebär en ökad ärendemängd. De senaste fem åren har antalet ärenden som kommit in till kammaren i Skövde ökat med 28 procent.

Utöver åklagarna finns även fem administratörer och två beredningsjurister, som är en relativt ny personalkategori.

– Beredningsjuristerna är duktiga jurister som hjälper åklagarna på många sätt. De fattar dock inga självständiga beslut. De arbetar tillsammans med åklagarna i åklagarledda ärenden, de kan göra rättsutredningar, skriva förslag till stämningsansökningar och yttranden bland annat, säger Lars-Göran Wennerholm.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet