Söndag 23 februari 2020

Fler antagna studenter på Högskolan i Skövde

Foto: Fredrik Andersson/arkiv
Foto: Fredrik Andersson/arkiv

Högskolan i Skövde är ett av de svenska lärosäten som ökar antalet antagna mest inför höstterminen 2019. Ökningen är drygt tio procent jämfört med förra året.

I dag presenterar Universitets- och högskolerådet (UHR) statistik från den första antagningsomgången till universitet och högskolor inför höstterminen 2019. Enligt UHR:s jämförelse mellan svenska lärosäten är Högskolan i Skövde ett av de svenska lärosäten som ökar antalet antagna mest.

Ökningen är drygt tio procent jämfört med motsvarande antagningsomgång 2018.

– Det är en glädjande utveckling och helt i linje med våra tillväxtambitioner. Vi behöver växa för att kunna erbjuda fler människor utbildning och möjlighet till livslångt lärande, säger Högskolans prorektor Lena Mårtensson, i ett pressmeddelande.

Högskolan i Skövde får varje år en påse pengar av staten att utbilda för. Storleken på pengapåsen styr i praktiken hur många människor Högskolan kan utbilda varje år.

– I nuläget pekar våra prognoser på att vi kommer att använda alla pengar i utbildningspåsen under 2019. Vi har möjlighet att ta ett än större ansvar och utbilda fler människor under kommande år, men då behöver vi en större påse med utbildningspengar från regering och riksdag, säger Lena Mårtensson.

Högskolan i Skövde har i sitt budgetunderlag till regeringen argumenterat för behovet av ett högre utbildningsanslag.

– Vi kan fortsätta växa på både program- och kurssidan. Men vi ser framförallt en tydlig möjlighet att expandera inom det område som brukar kallas livslångt lärande. Då handlar det om att öka antalet kurser och flexibla utbildningar som kompetensutvecklar redan yrkesverksamma, säger Lena Mårtensson.

Den som idag får ett positivt antagningsbesked har till den 26 juli på sig att tacka ja till sin utbildningsplats. Därefter sker en ny antagningsomgång. De som antas i den andra omgången får besked om detta den 1 augusti.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer