Fredag 25 juni 2021

Fler studenter på högskolan under 2020

Allt fler studerar på Högskolan i Skövde, enligt skolans styrelse. Foto: Fredrik Andersson
Allt fler studerar på Högskolan i Skövde, enligt skolans styrelse. Foto: Fredrik Andersson

Antalet helårsstudenter på Högskolan i Skövde ökade med drygt 200 under 2020.
– Det visar hur central Högskolan är för övergången till högre utbildning i vår delregion, säger Högskolans rektor Lars Niklasson.

Styrelsen för Högskolan i Skövde har fastställt lärosätets årsredovisning för 2020. Av den framgår att Högskolan växte under förra året. Antalet helårsstudenter ökade med drygt 200. Därmed börjar Skaraborgsområdet komma ikapp resten av landet när det gäller tillgång till högre utbildning.

– Regeringen gav oss ett ökat utbildningsuppdrag för att motverka de negativa effekterna av coronapandemin. Det gjorde att tillgången till högre utbildning i Skaraborg gick upp. Men Högskolan i Skövde behöver få möjlighet att fortsätta växa för att Skaraborgsområdet ska ha samma tillgång till högre utbildning som genomsnittet i landet, säger Högskolans rektor Lars Niklasson, i ett pressmeddelande.

De extra utbildningsplatser som Högskolan fick under 2020 ska enligt regeringens budgetproposition dras tillbaka från och med 2022. Men i Högskolans långtidsbudget, som också fastställdes av styrelsen på mötet förra veckan, argumenterar Högskolan för att utbildningsplatserna behöver få finnas kvar i Skövde.

– Långtidsbudgeten sänds till regeringen och där framför vi att Högskolan behöver få behålla de extra utbildningsuppdrag vi har för 2020 och 2021. Vi vill fortsätta växa också under perioden 2022 till 2024, säger styrelseordförande, Kerstin Norén.

Ett viktigt argument för tillväxt är den roll som Högskolan i Skövde spelar när det gäller att få människor att ta steget till en högre utbildning. 40 procent av de personer från Skaraborgsområdet, som de senaste 10 åren har påbörjat en högre utbildning, har startat sina studier på just Högskolan i Skövde.

– Det visar hur central Högskolan är för övergången till högre utbildning i vår delregion, säger Lars Niklasson.

Andelen externa medel av Högskolans totala forskningsintäkter gick ned med sju procent under 2020. Nedgången beror dels på att vissa större forskningsprojekt nu är avslutade, dels på att samhällsekonomin blev skakig i pandemins spår.

– En stor del av vår forskning sker i samproduktion med företag. När samhällsekonomin blev osäker tvingades många av våra partnerföretag att omprioritera och kunde inte delta i olika forskningsprojekt. Vi hoppas att andelen externa forskningsmedel stiger igen när pandemin klingar av, säger Lars Niklasson.

Högskolans ekonomiska resultat för 2020 blev cirka 10 miljoner bättre än budgeterat.

– Dessa 10 miljoner ska vi investera i fortsatt utveckling av Högskolan i Skövde, säger styrelsens ordförande Kerstin Norén.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet