Onsdag 12 december 2018

Fortsatt höga pensioner för Skövdebostäders anställd

Skövdebostäder fortsätter att betala ut vinstandelar i pensionsförsäkringar till sina anställda. Personalen får med det fördelar andra anställda inom Skövde kommun inte har.

Det kommunala aktiebolaget Skövdebostäder går mycket bra. Resultatet för 2017 slutar på 108,6 miljoner kronor. 2016 delade Skövdebostäder ut närmare 1,4 miljoner kronor av vinsten till sina anställda.

– Märkligt. Man skulle vilja veta hur de motiverar det i relation till de anställda inom vård och omsorg, kommenterade då Oskar Svärd, forskare i kommunala bostäder vid Göteborgs universitet situationen i en intervju i Skaraborgsbygden.

Efter uppgifterna i Skaraborgsbygden uppgav dåvarande kommunalrådet Leif Walterum, C, att frågan skulle diskuteras i en särskild ägardialog mellan Skövdebostäder och Skövde kommun. Någon sådan har inte ägt rum.

– Någon särskild ägardialog har inte skett formellt. Vi har kollat upp hur förutsättningarna såg ut. Det visade att det var styrelsen som tagit beslutet en lång tid tillbaka i tiden, säger Katarina Jonsson. Hon är moderat kommunalråd i Skövde och styrelseordförande för Skövde stadshus AB, ett bolag som utövar tillsyn över de kommunala bolagen i enlighet med aktiebolagslagen.

Katarina Jonsson poängterar att Skövdebostäder är en egen organisation och juridisk person.

– Idag skulle inte ett sådant beslut gå igenom i fullmäktige. Men nu är det ett beslut som styrelsen fattat och det är det beslutet som gäller.

Enligt Katarina Jonsson har orättvisan inte heller påtalats av övriga kommunanställda.

– Vi har inte fått några reaktioner, säger hon.

Någon förändring av systemet är inte att vänta, enligt Bernt Mårtensson (M) som tillträdde som ordförande för Skövdebostäder i höstas.

Kommer bolaget dela ut del av vinsten till sina anställda i år?

– Något system med direkt utdelning har inte Skövdebostäder, däremot finns sedan 1996 ett system med vinstandelar som sätts av i pensionsförsäkringar åt anställda. Det bygger på två procent av bolagets vinst efter skatt och aktieutdelning. För 2017 blir avsättningen till de vinstandelarna 14 500 kronor per heltidsanställd eller totalt för bolaget 1 166 670 kronor. Den årliga vinstandelen per anställd är maximerad till en tredjedels prisbasbelopp, skriver Bernt Mårtensson i ett skriftligt svar, då han inte vill bli intervjuad över telefon.

Har det förts diskussioner om att istället hålla hyreskostnaderna nere, så att vinsten även kommer hyresgästerna till del?

– Hyresnivån påverkas av många faktorer, inte bara Skövdebostäders vinst. Som allmännyttigt bostadsbolag får inte Skövdebostäder snedvrida konkurrensen på marknaden genom att sätta hyror som ligger under marknadsnivån.

Ser du något etisk problematik i att de anställda i det kommunägda bolaget genom detta får fördelar som andra anställda av Skövde kommun inte har?

Nej.

Oskar Svärd förordar högre löner till de anställda framför fördelning av vinstandelar. Är det något som styrelsen för Skövdebostäder diskuterat?

– Nej, åtminstone inte under min tid som ordförande.

Varför?

– Att ändra hela lönestrukturen i ett företag är ett stort arbete och vinstandelarna har funnits i över 20 år. Vi har helt enkelt inte sett något tillräckligt starkt skäl att ändra det, skriver han.

Av MARITA WASS
Läs mer:

”Politikerna ska vara öppna”
Universitetslektor kritisk till mejlintervjuer

Att en politiker, utan särskild anledning, inte vill ställa upp på en intervju över telefon eller vid direkt möte, är ovanligt.

– Grunden är att våra politiker ska vara öppna, det är en del av deras uppdrag. Politikerna är valda av väljarna, säger Dino Viscovi, universitetslektor vid institutionen för samhällsstudier vid Linneuniversitet i Växjö.

Han poängterar att en politiker givetvis måste ges möjlighet att förbereda sig för en intervju, något som kan inkludera frågor via mejl.

– Men om man enbart hänvisar till mejlkommunikation kan det vara för att ta makten över samtalet och används ofta av politiker när de av någon anledning känner sig trängda. Rent teoretiskt innebär det också att du minskar informationen eftersom journalisten inte hör den intervjuades taltempo. Det är att gå tillbaka till ett mer formellt och gammaldags kommunikationssätt, säger han och fortsätter:

– Ytterligare en risk med en mejlintervju är att det inte är politikern själv som svarar utan en tjänsteman. Då utsoursas politiken och politiken riskerar att förlora i trovärdighet. Här har varje politiker ett särskilt ansvar.

Av MARITA WASS

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer