Söndag 5 februari 2023

Högskolan bildar nytt Europauniversitet

Tillsammans med nio andra lärosäten i nio länder ska Högskolan i Skövde bilda ett nytt Europauniversitet. Detta står klart efter att EU har beviljat de tio lärosätenas gemensamma ansökan om att få starta Europauniversitetet INGENIUM.

I mars skickade Högskolan i Skövde in en ansökan om att få bilda ett nytt Europauniversitet. Ansökan gjordes tillsammans med nio andra europeiska lärosäten inom alliansen INGENIUM med stöd av det omgivande samhället i närregionerna. I dagarna meddelade EU-kommissionen att man beviljar lärosätenas ansökan.

– Ett mycket positivt besked för Högskolan i Skövde och vår region. INGENIUM kommer att stärka oss och vi får nya möjligheter att positionera både vår utbildning och vår forskning på en internationell arena, säger Mikael Ejdebäck som är vicerektor för internationalisering på Högskolan i Skövde, i ett pressmeddelande.

Det är inte bara Högskolan i Skövde som kan glädjas över beskedet från EU-kommissionen. Även Högskolans samarbetspartners, IDC West Sweden, Science Park Skövde, Skaraborgs kommunalförbund, Skövde kommun och Västra Götalandsregionen/Skaraborgs sjukhus står bakom satsningen. Därför har de positiva effekterna av Europauniversitetet goda förutsättningar att få starkt regionalt genomslag.

Lärosätena i INGENIUM ska tillsammans skapa en modell för sitt internationella samarbete. I modellen kommer undervisnings- och forskarteam som jobbar över olika ämnesgränser utgöra en viktig del. Möjligheten för studenterna att få tillgång till de olika lärosätenas utbildningsutbud och därmed skapa sig unika och profilerade utbildningar kommer att vara en annan viktig del av modellen.

– Vi samarbetar redan med högskolor och universitet runt om i Europa, men genom INGENIUM får vi möjlighet att kraftsamla och skapa tätare samarbeten än vad vi har i normala fall. Det är lite som att få pengar för att skapa ett internationellt fotbollslag där du i förväg vet att alla spelarna kommer att fungera ihop och komplettera varandra, förklarar Mikael Ejdebäck.

EU-kommissionen finansierar uppbyggnaden av Europauniversitetet INGENIUM med 14,5 miljoner euro (närmare 152 miljoner kronor) under fyra år. Pengarna kommer från det så kallade Erasmus+-programmet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer