Lördag 18 augusti 2018

Högskolan får 16 forskningsmiljoner

Foto: Fredrik Andersson/arkiv
Foto: Fredrik Andersson/arkiv

Högskolan i Skövde får 16 miljoner kronor från KK-stiftelsen.

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att finansiera forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och universitet, när det sker i samverkan med näringslivet.

Nu delar KK-stiftelsen ut 68 miljoner kronor till ledande forsknings- och utbildningsmiljöer. En av de fem lärosätena som får del av pengarna är Högskolan i Skövde som får 16,4 miljoner kronor.

Pengarna ska användas för till fyra rekryteringar till KK-miljön Infinit, vilket står för innovationsdriven forskning i industrisamverkan med stöd av IT

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer