Måndag 23 juli 2018

Högskolan gör underskott 2018

Foto: Fredrik Andersson/arkiv
Foto: Fredrik Andersson/arkiv

Högskolan i Skövde räknar med att göra ett ekonomiskt underskott på 21 miljoner kronor under 2018.

Högskolan i Skövdes styrelse fastställde på onsdagen sin budget för 2018. Styrelsen räknar med att verksamheten kommer att gå med ett ekonomiskt underskott på cirka 21 miljoner kronor under 2018.

Underskottet är planerat och beror på att Högskolan nu börjar se slutet på de minskande årskullarna av 19-24 åringar och kan börja planera för det framtida utbildningsutbudet.

Det finns också behov av att utveckla såväl lärosätets forskning som digitaliseringen av den egna verksamheten. Högskolan finansierar denna utveckling genom att utnyttja sparade medel från det så kallade myndighetskapitalet.

Precis som företag påverkas högskolor och universitet av den konjunktur som råder i samhället. Men när företag rider på högkonjunkturens vågtopp hamnar universitet och högskolor ofta i en vågdal.

Högkonjunkturen gör att det finns gott om jobb och att många väljer att arbeta istället för att studera.

– Högkonjunkturen vi nu är inne i gör att vi får ett något lägre tryck mot våra utbildningar. Men det är viktigt att vi fortsätter utveckla vår verksamhet. När konjunkturen viker ned och ungdomskullarna ökar igen måste vi stå redo, säger skolans rektor Lars Niklasson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer