Tisdag 7 juli 2020

Högskolan i Skövde i EU-projekt om bin

Bin är nödvändiga för mänsklighetens överlevnad. Högskolan i Skövde ingår i ett EU-finansierat forskningsprojekt för att kartlägga bina och deras egenskaper.

Biet är en viktig del av naturen och vår nordiska fauna. De pollinerar både blommor och våra livsviktiga grödor. Nu ska forskare kartlägga de nordiska bina och deras olika egenskaper

Bakom forskningsprojektet står Stiftelsen Nordens Ark, Norges Birøkterlag, Umeå universitet, Göteborgs universitet och Högskolan i Skövde och det finansieras med 2,5 miljoner från EU:s regionala utvecklingsfond.

Fem bigårdar kommer att etableras – tre i Sverige och två i Norge – och fyra olika raser av bin kommer att ingå i studien. Sonja Leidenberger, doktor i biovetenskap och Niclas Norrström, lektor i biovetenskap vid Högskolan i Skövde kommer att analysera och samla in data om binas ekologi – bland annat flyglängd, flygaktivitet och honungsskörd.

– Vårt projekt kommer att pågå under flera år och vi kommer att observera hela 78 bisamhällen. Det kommer därmed ge oss en unik chans att samla in data över en längre tidsram än de flesta tidigare studier, säger Sonja Leidenberger.

Forskarna förväntar sig att, mellan de fyra olika raserna av nordiska bin, hitta påtagliga skillnader i egenskaper som har betydelse för biodlingen och pollineringen, och därmed också för den biologiska mångfalden.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer