Måndag 19 augusti 2019

Högskolan i Skövde vill ha 450 nya platser

Lars Niklasson och Kerstin Norén. Foto: Martin Holtman/Högskolan i Skövde
Lars Niklasson och Kerstin Norén. Foto: Martin Holtman/Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde vill öka antalet utbildningsplatser till på programutbildningar med cirka 450 stycken fram till år 2022.

Styrelsen för Högskolan i Skövde skriver till regeringen i sitt förslag till långtidsbudget att högskolan kan och vill öka antalet utbildningsplatser på programutbildningar med cirka 450 stycken fram till år 2022.

Styrelsen menar också att lärosätet skulle kunna bygga ut antalet fristående kurser kraftigt. De fristående kurserna behövs för att möta Skaraborgs och Sveriges behov av kompetensutveckling och livslångt lärande.

– Vår nya regering har lyft fram vikten av högre utbildning och möjlighet till livslång lärande i hela landet. Vi på Högskolan i Skövde står redo att ta vårt ansvar i det arbetet. Vi har potential att utbilda fler människor. Men det krävs högre statliga anslag för att möjliggöra den positiva potentialen, säger högskolans rektor Lars Niklasson.

Högskolan i Skövdes utbildning och forskning finns idag inom fem avgränsade områden: Biovetenskap, Handel och företagande, Informationsteknologi, Ingenjörsvetenskap samt Vård och hälsa. Om regeringen skjuter till mer pengar är det inom dessa områden Högskolans utveckling kommer att ske.

– Vi vill växa kontrollerat och med bibehållen utbildningskvalitet inom de fem områdena. I första hand handlar det om att kunna ta in fler studenter på befintliga utbildningar men vi vill bland annat också starta en ny specialistsjuksköterskeutbildning, förklarar styrelsens ordförande Kerstin Norén.

2017 hade Högskolan i Skövde 7 361 studenter, varav 3404 helårsstudenter. Antalet examina var 1044.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer