Måndag 19 augusti 2019

Höjd skatt i Skövde

Skövde kommun ska kommande år satsa fem miljoner på kommunens ytter-tätorter. På bilden Timmersdala.
Skövde kommun ska kommande år satsa fem miljoner på kommunens ytter-tätorter. På bilden Timmersdala.

Skövde kommun höjer skatten med 75 öre. Det är innebörden av allianspartiernas budgetförslag.

– Behov av välfärdstjänster, såsom barn- och äldreomsorg, har ökat i snabbare takt än skatteunderlaget. Det innebär att vi behöver göra en intäktsförstärkning. Vårt förslag innehåller därför en skattehöjning om 75 öre, samt ett uppdrag till tjänstemännen om att utreda ytterligare intäktförstärkning genom avgifter, taxor och koncernbidrag, säger Katarina Jonsson (M).

I budgeten ingår dessutom en flerårig satsning på kommunens yttertätorter.

– Det är viktigare än någonsin att vi tar tillvara och stimulerar det engagemang som finns hos våra Skövdebor att vara med och bidra till gemenskap och utveckling. Därför är ett viktigt fokus för oss kommande år att på olika sätt stärka våra yttertätorter, där vi vet att ett stort engagemang finns, säger kommunstyrelsens vice ordförande Ulrica Johansson (C).

Allians för Skövde lägger fem extra miljoner per år under budgetperioden på investeringar kopplat till satsningen på kommunens mindre tätorter.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet