Onsdag 26 september 2018

Humanist? Javisst!

Skolverket studerar nu vad skolan gör som är så bra och har nyligen träffat såväl eleven Julia Kling Isernia som programledare Rosina Artuso Saklanti och rektor Marie-Louise Brage.
Skolverket studerar nu vad skolan gör som är så bra och har nyligen träffat såväl eleven Julia Kling Isernia som programledare Rosina Artuso Saklanti och rektor Marie-Louise Brage.

Skaraborgs enda humanistiska gymnasieprogram finns i Skövde. Det är också ett av landets mest populära.
-Vi befinner oss på nationell toppnivå, säger Marie-Louise Brage, rektor vid Gymnasium Skövde Västerhöjd.

I och med ”Läroplan för de frivilliga skolformerna” som kom 1994 försvann humanistiska programmet. Istället hade samhällsprogrammet inriktningar åt det humanistiska hållet.

-Så 2011 kom det humanistiska programmet tillbaka och det var flera gymnasieskolor i Skaraborg som erbjöd det. Men ingen fick särskilt många sökande. Vi hade 14, säger Rosina Artuso Saklanti, programledare vid det humanistiska programmet på Västerhöjd.

Få sökande innebar också att flera skolor gav upp. Och idag är det bara Västerhöjd som erbjuder programmet i Skaraborg. Cirka 60 procent av eleverna är inte från Skövde.

-Visst, det har varit tufft, men vi har inte givit upp. Dessutom har politiker och skolledning förstått att det gäller att ha tålamod. Nu ser vi resultatet av det, fortsätter Rosina Artuso Saklanti.

Programmet i Skövde är stabilt och det blir kvar.

Idag är det bara ett 40-tal kommuner i landet som har det humanistiska programmet. Fortfarande brottas många med sviktande elevunderlag och en del skolor ger upp.

Totalt sett i landet sökte 729 ungdomar till programmet inför läsåret 2017-2018. Att jämföra med drygt 19 500 till samhäll och drygt 17 000 till natur.

Inför läsåret 2017-2018 hade Västerhöjd 28 förstahandssökande till humanistprogrammet.. Med det placerar man sig på nationell toppnivå.

-Ja, vi är definitivt bland topp fem. Skolverket har noterat detta och vi finns nu med i en referensgrupp där man studerar hur man kan stärka humaniora och språk.

Skolverket vill också veta vad Skövdegymnasiet gör som fungerar så bra.

Så vad gör ni?

-Vi märkte att antalet sökande blev fler när vi öppnade inriktningarna för varandra. Faktiskt efter att elever efterfrågat detta. Det vill säga om jag går språkinriktningen ska jag ha möjlighet att läsa kulturämne samtidigt som de som går kultur ska kunna välja att läsa latin. Om man vill det.

Enligt Rosina Artuso Saklanti finns det fler skäl till att det humanistiska programmet fungerar så bra i Skövde.

-Det vi går ut med, det genomför vi. Om bara tre elever väljer att läsa italienska så får de läsa italienska. Det är viktigt att stå fast vid vad man har lovat. Dessutom är våra elever väldigt delaktiga, också i dialogen med Skolverket. Det är också positivt.

Rektor Marie-Louise Brage nickar. Hon är stolt.

-Vi levererar inte bara kvantitet utan också kvalitet. Vi har högre meritvärden än riksgenomsnittet, och vi har fler elever vid humanistprogrammet som går ut med examensbevis, jämfört med riket i övrigt. Dessutom har vi väldigt fina internationella kontakter. Att vi dessutom har både inriktning språk och kultur är definitivt en styrka.

Enligt Marie-Louise Brage och Rosina Artuso Saklanti finns det många som fortfarande ser humanistprogrammet som smalt och begränsat. Det har säkert varit ett problem när det gäller att locka sökande.

-Istället är det makalöst brett. Och viktigt. Även ingenjörer och läkare behöver kunskaper om människan, behöver kunna analysera, argumentera och kunna språk. Idag räcker det inte med att kunna enbart engelska. I många branscher krävs ytterligare ett främmande språk, säger Marie-Louise Brage, och tillägger att det alltså finns många skäl till att välja humanistprogrammet.

Och gillar man historia, som andraårseleven Julia Kling Isernia från Tibro, då finns det inget bättre program, menar hon.

-Nej, här läser vi mest historia av alla program, och det är historia jag vill inrikta mig mot. Överlag är jag så glad att jag valde humanistprogrammet. Jag är stolt som elev.

Humanistprogrammet vid Gymnasium Skövde är också det enda programmet där som i undersökningar har 100 procent nöjda elever.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer