Söndag 19 augusti 2018

Ingen polisskola i Skövde

Högskolan i Skövde är inte aspirant för att också bli en ny polishögskola.

Regeringen inbjöd nyligen högskolor och universitet för att diskutera placering av en ny polishögskola. Tidigare finns polishögskolor i Umeå, Solna och Växjö.

Regeringen har beslutat att placera en ny polishögskola i Malmö, där de första eleverna kommer utbildas redan våren 2019.  Ytterligare en skola ska troligen placeras i Västsverige. Hetaste kandidat för utbildningen är Högskolan i Borås.

Högskolan i Skövde kan tänka sig enstaka kurser inom utbildningen, men tackar nej till att vara kandidat för hela utbildningen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer