Onsdag 26 september 2018

Klartecken för fortsatt täkt vid Billingsryd

Skövde kommun ger klartecken för ett nytt arrendeavtal för bergtäkt vid Billingsryd.

Kommunfullmäktige i Skövde sa på måndagen ja till nytt arrendeavtal med Skanska för fortsatt täktverksamhet vid Billingsryd på berget Billingen.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) betonade i sin föredragning att det är behovet av att bygga fler bostäder som är kärnan i ärendet. För Skanskas del gäller nu att bygga en ny väg till täkten samt söka erforderliga miljötillstånd för sin verksamhet.

Miljöpartiet yrkade återremiss av ärendet, men fick inte kommunfullmäktiges stöd för detta.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer