Torsdag 16 augusti 2018

Kommuner stöttar lärarutbildning

Foto: Fredrik Andersson/arkiv
Foto: Fredrik Andersson/arkiv

Skaraborgs kommunalförbund föreslår att kommunerna i Skaraborg medfinansierar den nya lärarutbildningen på Högskolan i Skövde under 2018.

Kommunalförbundet har räknat ut att varje kommun bör bidra med 2,25 kronor per invånare för den nya lärarutbildningen i Skövde, det vill säga drygt 600 000 kronor under 2018.

-Vi ska inte löpande finansiera det som är statens ansvar, men vi vill visa vår goda vilja, säger förbundets ordförande kommunalrådet Katarina Jonsson (M), Skövde, till tidningen SLA.

Högskolorna i Borås och Skövde, som driver utbildningen, har konstaterat merkostnader för år 2018 med 1,8 miljoner kronor. Kommunerna i Skaraborg har länge varit pådrivande för att utbildningen skulle starta i Skövde.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer