Onsdag 20 februari 2019

Kunde inte öppna på grund av kockbrist

Som kock kan Karl-Johan Beckman välja och vraka mellan jobben. Personalbristen inom restaurangnäringen skapar problem för krögarna, men gör också att duktiga kockar inte har några problem om de vill byta arbetsplats.
Som kock kan Karl-Johan Beckman välja och vraka mellan jobben. Personalbristen inom restaurangnäringen skapar problem för krögarna, men gör också att duktiga kockar inte har några problem om de vill byta arbetsplats.

Nyöppnade restaurang Compagniet i Skövde har haft stora problem på grund av kockbrist. Enligt Arbetsförmedlingen har det aldrig varit så svårt att hitta arbetskraft som nu.

Restaurangen är nystartad och skulle egentligen ha öppnat i februari i år. Men svårigheten att rekrytera kockar satte stopp för planerna.

–  Vi fick skjuta upp öppningen i två månader, men det var ändå med nöd och näppe att vi kunde öppna, säger David Assio, driftsansvarig på Compagniet.

De personer som sökte de två utlysta kocktjänsterna var enligt David Assio för unga eller saknade tillräcklig erfarenhet.

– Att hitta kockar har varit den största utmaningen, säger han.

David Assio driver också Bowlingstället i Falköping och en cateringfirma i Falköping.

En av de två kockar som slutligen anställdes var Karl-Johan Beckman. Han startade tidigare restaurang Glädje, i samma lokal som Compagniet nu huserar i. Han arbetar halvtid på restaurangen och driver också ett eget konsultbolag inom koncept- och affärsutveckling för restaurang och café.  Som kock och före detta krögare har han många tankar kring personalbristen i branschen.

– De som är kockar i dag kan välja och vraka. Vill du jobba dagtid, kvällar, med att laga mat från grunden eller enklare tillagning?

Han menar att kockbristen bland annat beror på att restaurangbranschen är en av de snabbast växande näringarna. Svenskarna äter allt mer ute på lokal.

– Som krögare och restaurangägare behöver du förstå att yrket är en bristvara och ta hand om dina anställda.

Beckman tycker att det borde införas ett krögarkörkort för restaurangägare.

– Det finns för många oseriösa som förstör för dem som verkligen vill. Ett körkort för personer som driver restaurang skulle kunna höja statusen i branschen och få bort dem som inte är seriösa.

Dessutom vill Karl-Johan Beckman se en bättre övergång mellan skola och arbetsliv och mer praktik under utbildningen.

– Det är viktigt att det finns en nära kontakt med branschen så att de som kommer ut i arbetslivet har bättre förutsättningar.

Men restaurangbranschen är inte den enda sektorn som har problem med rekrytering. Under det närmaste året kommer det att vara brist på personal inom tre av fyra yrken visar Arbetsförmedlingens prognos för juli. Enligt Arbetsförmedlingen hämmar det företagens tillväxt. Något som David Assio tror stämmer.

– Jag vet kollegor som har fått avveckla delar av verksamheten på grund av kockbristen. Man kan inte utöka heller i den mån det behövs.

Fakta Bristyrken

Med högskoleutbildning: Civilingenjörsyrken, förskollärare, sjuksköterskor, ingenjörer, tekniker, IT-specialister, läkare, lärare, specialistutbildade sjuksköterskor.

Utan högskoleutbildning: bygg- och anläggningsyrken, elektriker, fordonsförare, fordonsmekaniker, kockar, svetsare, plåtslagare, undersköterskor, VVS-montörer.

Källa: Arbetsförmedlingens prognos för det närmaste året

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet