Torsdag 30 mars 2023

Länsstyrelsen säger nej till Cementa

Västra Götalands länsstyrelse avslår, i sitt yttrande till Miljö- och markdomstolen, ånyo Cementas begäran om att utöka sitt brytningsområde på Billingen.

Länsstyrelsen menar att bevarandevärdena i det planerade utökade området är så stora att de väger tyngre än värdet av att bryta ut det kvarvarande materialet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer