Tisdag 21 augusti 2018

Mer pengar till äldrevård i Skövde

Vård- och omsorgsnämnden i Skövde tillförs 30 nya miljoner kronor, om allianspartiernas förslag också blir kommunens beslut.

Den politiska ledningen i Skövde, som består av M, C, L och KD, vill kommande år satsa på äldrevården.
20 miljoner ska användas för att täcka upp underskott i verksamheten.

Ytterligare 10 miljoner kronor tillförs vård- och omsorgsnämnden år 2018.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer