Söndag 26 maj 2019

Militär information på skoltid i Skövde

Foto: Johan Lundahl/Combat Camera
Foto: Johan Lundahl/Combat Camera

Elever i Skövde kommun kommer få försvarsinformation på lektionstid. Det är Försvarsmakten och kommunen som startar ett nytt samarbete för att informera om försvaret och om hur mönstringen av värnpliktiga går till.

Försvarsmakten i Skövde och Skövde kommun har kommit överens om att lägga in totalförsvarsinformation på lektionstid till elever i kommunens gymnasieskolor. Det är eleverna i årskurs två som kommer att få information om totalförsvaret, vad mönstringsunderlaget innebär, hur mönstringen går till och vad de kan förvänta sig om de får möjligheten att genomföra en militär grundutbildning.

Det är första gången som en kommun i Sverige tagit beslut om att återinföra informationen på lektionstid.

Från och med 2018 har regeringen beslutat om att återinföra skyldigheten för totalförsvarspliktiga (alla svenska män och kvinnor mellan 16 och 70 år) att genomföra mönstring och grundutbildning i Försvarsmakten. Beslutet är ett komplement till Försvarsmaktens frivilliga personalförsörjning. Inledningsvis kommer en mycket liten del av en åldersklass få möjligheten att genomföra militär grundutbildning.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer