Onsdag 12 december 2018

Möte om vägen Skövde-Igelstorp

Trafikverket presenterar inom kort hur den nya mötesfria vägen mellan Skövde och Igelstorp ska utformas.

På sin hemsida konstaterar Trafikverket att vägen mellan Skövde och Igelstorp är en olycksdrabbad väg där det ofta är köer. Antalet viltolyckor är många och det behöver bli enklare för resenärer att resa kollektivt.

Den 26 juni kommer allmänheten få del av hur den mötesfria vägen mellan Skövde och Igelstorp ska byggas. Trafikverket inbjuder då till informationsmöte

Sammantaget handlar det om fem kilometer väg mellan bron över Ösan och Igelstorp. Den nya vägen ska vara en så kallad 1+ 2 väg, med en hastighetsgräns på 100 kilometer i timmen. Idag är hastighetsbegränsningen 80 kilometer i timmen.

Viltstängsel kommer att sättas upp och Trafikverket utreder behovet av en faunapassage. Dessutom planeras för att bygga en gång- och cykelport vid samhället Igelstorp.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet