Tisdag 28 september 2021

Nedläggning av Varola skola bryter ej mot kommunallagen

Sedan 1884 har barnen från Varolabygden gått i skolan i Varola. I höst läggs skolan ner, efter ett beslut av barn- och utbildningsnämnden i Skövde kommun. Beslutet har mött stora protester.
Sedan 1884 har barnen från Varolabygden gått i skolan i Varola. I höst läggs skolan ner, efter ett beslut av barn- och utbildningsnämnden i Skövde kommun. Beslutet har mött stora protester.

Förvaltningsrätten anser att Skövde kommun hanterat beslutet att lägga ner Varola skola rätt. Beslutet bryter inte mot kommunallagen.

Privatpersoner har överklagat Skövde kommuns beslut att lägga ner skolan i Varola. Bland annat har man pekat på att inga samråd genomförts med fackförbund före beslutet. Dessutom att vårdnadshavare fått information om beslutet först i efterhand och att ingen konsekvensanalys presenterats före beslutet.

Förvaltningsrätten kan bara bedöma om beslutet brutit mot kommunallagen, och det menar rätten att beslutet inte gjort. Rätten bedömer däremot  inte hantering och ärendegång i övrigt.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer