Måndag 26 juli 2021

Nu är det klart – skolan i Varola läggs ned

På tisdagen togs beslutet att skolan i Varola läggs ned. Men inte till årsskiftet, eleverna kommer att få gå kvar även under vårterminen.

Barn- och utbildningsnämnden i Skövde meddelade på tisdagen att skolan i Varola läggs ned. Föräldrarna har protesterat, men det hjälpte inte. Beslutet är taget.

Däremot flyttades nedläggningen fram. I stället för att läggas ned redan efter jul så kommer undervisningen att fortsätta även under vårterminen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer