Tisdag 7 juli 2020

Ny ansökan om brytning vid Billingsryd

Byggföretaget Skanska har lämnat in en ny ansökan till länsstyrelsen om fortsatt täktverksamhet i Billingsryd i Skövde.

– Vi har gjort stora justeringar jämfört med hur det såg ut från början, säger projektutvecklare Oskar Karlsson till tidningen SLA.

Nuvarande brytningstillstånd upphör den sista december, vilket innebär att fortsatt brytning ej är tillåten. Däremot får företaget forsla ut redan brutet material.

Det sökta verksamhetsområdet omfattar 26 hektar, varav 16 hektar är brytningsområde. Den årliga brytningen uppgår till maximalt 150 000 ton. Totalt vill Skanska bryta en miljon ton under sju år. Tidigare ansökan omfattade tre miljoner ton under tio år.

Tidigare ansökningar har överklagats av en lång rad berörda fastighetsägare liksom av föreningen Svenska Landskapsskydd.

Läs mer:

– Stäng Billingsryds bergtäkt

Natura 2000 stoppar ny täkt vid Billingsryd?

Klartecken för fortsatt täkt vid Billingsryd

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer