Söndag 19 augusti 2018

Nytt församlingshem i Tidan

Första spadtaget är taget för det nya församlingshemmet i Tidan.
Första spadtaget är taget för det nya församlingshemmet i Tidan.

Nu har spaden satts i marken för det nya församlingshemmet i Tidan, utanför Skövde.

Norra Billings pastorat bygger nytt församlingshem i Tidan. Församlingshemmet byggs nära Vads kyrka.

Förutom kyrkans egen verksamhet är tanken att ortens föreningsliv ska kunna utnyttja lokalen. Det är en brist på samlingslokaler i Tidan.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer