Torsdag 1 oktober 2020

Omställningen till elmotorer förbereds

Det produktionstekniska laboratoriet har byggts upp i ett rum på mötesplatsen Assar Industrial Innovation Arena i Skövde.
Det produktionstekniska laboratoriet har byggts upp i ett rum på mötesplatsen Assar Industrial Innovation Arena i Skövde.

I ett testlabb i Skövde prövas just nu olika lösningar för att förbereda för produktion av elektriska drivlinor. Vad som händer där inne är hemligt, men olika lösningar utvecklas och testas i ett nära samarbete mellan industri och forskning.

Det produktionstekniska laboratoriet har byggts upp i ett rum på mötesplatsen Assar Industrial Innovation Arena i Skövde, där olika simuleringar genomförs av doktorander från Högskolan i Skövde. Syftet är att man ska lära sig hur processen fungerar för att sedan på sikt kunna bygga upp en produktionsprocess för drivlinesystem till elektrifierade fordon.

– Det behövs för att vi ska kunna ställa rätt krav mot leverantörerna och sätta rätt innehåll och arbetstempo, säger Fredrik Karlsson, teknologiprojektledare på Volvo Cars i Skövde, som är en av aktörerna bakom labbet.

Testmiljön är uppbyggd inom ramen för projektet Nästa generations drivlinor, som projektleds från Högskolan i Skövde och är ett samarbete mellan industrin och olika lärosäten i Sverige. Vikten av samarbete mellan industri och forskning är något som understryks av projektledaren Tehseen Aslam, lektor i automatiseringsteknik vid Högskolan i Skövde.

– För att öka svensk industris konkurrenskraft är det oerhört viktigt att komma ut med forskning och forskningsresultat från högskolor och universitet till industrin, för att kunna få praktisk nytta av resultatet, säger Tehseen Aslam.

Tanken är också att personal ska kunna utbildas i att bygga komponenter i labbet. Att samarbeta så här nära andra ser Fredrik Karlsson på Volvo Cars som en stor fördel.

– Vi får ju andra spelare som är med i projektet, så vi får möjlighet att bredda vår kunskapshämtning, säger Fredrik Karlsson.

Projektet Nästa generations drivlineproduktion startade i april 2017 med att behovet kartlades. I det andra steget, som pågår nu och avslutas till hösten, utvecklas och testas olika lösningar. Nu förbereds för en ansökan för ett tredje steg, där lösningarna kommer att implementeras i produktion i större skala.

Nyligen kom dessutom beskedet att Västra Götalandsregionen finansierar en vidareutveckling av labbet med 21 miljoner kronor, vilket gör att det kommer att expanderas in i den öppna samverkansmiljön på Assar Innovation Arena.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet