Fredag 20 juli 2018

Protester mot motocrossbana

Fastighetsägarna runt flygplatsen i Skövde överklagar byggnadsnämndens beslut om motocrossbanan i Skövde.

Det handlar om 24 personer på 18 fastighetsägare som genom sitt juridiska ombud Hamiltons advokatbyrå i Karlstad protesterar mot den tänkta banan.

-Mina klienter är inte nöjda med beslutet. De håller inte med om att det är en bra placering, konstaterar Viktor Falkenström, som är ansvarig advokat, till Västgöta-Tidningar.

Ärendet prövas i nästa instans av länsstyrelsen i Västra Götaland.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer