Torsdag 28 maj 2020

Röda Korset får uppdrag behandla krigsskadade

Svenska Röda Korset kommer att fortsätta att bedriva psykoterapeutiska behandlingsinsatser i Skövde för personer med flyktingbakgrund som har krigs-, tortyr- eller svåra flyktingupplevelser, på östra hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag.

Det är resultatet av en upphandling som Västra Götalandsregionens östra hälso- och sjukvårdsnämnd genomfört. Nämnden har ansvar för hälso- och sjukvården i Skaraborg.

Uppdraget till Röda Korset gäller psykoterapeutiska behandlingsinsatser och psykosocialt stöd till personer från 15 år med flyktingbakgrund och som har komplexa kris- och/eller traumareaktioner orsakade av krig, förföljelse, flykt eller tortyr. Syftet är att hjälpa patienten till en fungerande vardag och normaliserat liv.

Uppdraget gäller cirka 180 – 200 patienter per år, varav minst 60 nybesök.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan många år haft en samverkansöverenskommelse med Svenska Röda Korset gällande behandlingscentrum i Skövde för behandling av flyktingar med psykisk ohälsa på grund av krigs-, flykt- eller tortyrerfarenheter. Överenskommelsen löper ut 2019-12-31 och kan inte förlängas.

Avtalet gäller i två år med start 1 januari 2020 och med möjlighet till förlängning upp till två år.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer