Onsdag 26 september 2018

S i Skövde vill bygga utanför centralorten

Socialdemokraterna i Skövde föreslår i en motion att det kommunägda Skövdebostäder ska kunna bygga utanför centralorten, utan att det räknas in i bolagets totala marknadsandel.

Bakgrunden är att allianspartierna i kommunens ledning, begränsat bolagets marknadsandel till 13-17 procent av kommunens bostadsmarknad.

Detta menar oppositionsrådet Marie Ekman (S) och Jan Ekman (S) har skett av ”ideologiska skäl”.

-Skövdebostäder kommer tvingas prioritera mellan projekt och i förlängningen eventuellt också sälja delar av sitt innehav, menar motionärerna.

Motionen är ett steg för att helt avskaffa begränsningen av Skövdebostäder.

-Att begränsa kommunen viktigaste verktyg för bostadsförsörjning i ett läge med kraftig befolkningstillväxt är fullständigt ologiskt, skriver motionärerna.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet