Söndag 19 augusti 2018

S kräver svar om Billingehus

Konsulten Silvester Jellinek (i mitten) förhandlade fram avtalet med Skövdes kommunledning: Leif Walterum (C), Ulla-Britt Hagström (L), Katarina Jonsson (M) och Marianne Gustafson (KD). Foto från januari 2016 då satsningen offentliggjordes.
Konsulten Silvester Jellinek (i mitten) förhandlade fram avtalet med Skövdes kommunledning: Leif Walterum (C), Ulla-Britt Hagström (L), Katarina Jonsson (M) och Marianne Gustafson (KD). Foto från januari 2016 då satsningen offentliggjordes.

Genomförs ställda åtaganden? Sker samverkan med Billingehus hotellägare?
Det vill Skövdes socialdemokrater ha svar på av kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M)

Skövde kommunfullmäktige har tidigare godkänt ett avtal med de norska hotellägarna till Hotell Billingehus. Enligt beslutet ska Skövde satsa 150 miljoner kronor på Billingen. Bland annat ingår ett köp av Blå hallen, Billingebadet och pulkabacken av hotellbolaget på 45 miljoner kronor. Kommunen har dessutom åtagit sig att bygga ett tio kilometer långt konstsnöspår, bygga ett Vasaloppcenter och förlänga slalombacken Billingebacken.

Men kostnaderna kan bli betydligt större för kommunen. För ett år sedan flaggade kommunens egen projektgrupp upp att investeringarna istället skulle gå på 257 miljoner kronor. Inklusive köpen av bad, hall och pulkabacke skulle kommunens satsning kunna hamna på över 300 miljoner kronor.

Hotellägaren skulle å sin sida investera 200 miljoner kronor i bland annat 100 nya hotellrum och ny kongresshall. Detta skulle vara färdigt inom fyra år.

Fullföljs avtalet?

När beslutet togs var det allianspartierna och Sverigedemokraterna som bildade majoritet. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet motsatte sig beslutet.

Nu vill Socialdemokraterna ha svar från kommunalrådet Katarina Jonsson (M) om hotellägarna fullföljer sin del av avtalet.

Enligt upprättat avtal så ska ägaren till Hotell Billingehus och Skövde kommun genomföra satsningen växelvis och i samverkan.  I frågan understryker Socialdemokraterna att kommunen genomfört och påbörjat flera av sina åtagande, men att den andra parten inte verkar ha påbörjat sina.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer