Onsdag 26 september 2018

Sjukhusstyrelsen orolig för fördröjda byggbeslut

Det nya bygget på Skaraborgs Sjukhus i Skövde är försenat.
Det nya bygget på Skaraborgs Sjukhus i Skövde är försenat.

Skaraborgs Sjukhus styrelse oroas över att regionledningens beslut om lokalinvesteringar försenas. 

I ett brev till regionstyrelsen förklarar sjukhusstyrelsen att man arbetar hårt för att klara kravet på sanering av PCB-fogar, som ska vara slutfört 2022. Detta har medfört behov av nybyggnationer förutom alla ombyggnationer, påpekar styrelsen.

Men de fördröjda besluten om lokalinvesteringar skapar nu osäkerhet. Dels när det gäller bygge av mottagningsblock, serviceblock inklusive och operationsbyggnad vid sjukhuset i Skövde. Dessutom bygge för specialisttandvård och administration.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer