Fredag 20 juli 2018

Skövde breddar för uteserveringar

I Skövde stöps Hertig Johans gata om. Gatan som går från järnvägsstationen till Hertig Johans torg ska kantas av mer yta för uteserveringar.

Gatan smalnas samtidigt av till sex meter. Utrymmet viks istället åt gångtrafikanter med bredare trottoarer.

Samtidigt skapas fler parkeringsplatser utmed närliggande Kyrkogatan och Trädgårdsgatan.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer