Fredag 5 juni 2020

Skövde kommun anmäls för miljöbrott

Skövde kommun har anmälts för miljöbrott av Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS).

Miljösamverkan östra Skaraborg har anmält Skövde kommun för misstänkt miljöbrott, uppger tidningen SLA.

Kommunen har i januari gjort otillåtna grävarbeten inom Aspö vattenskyddsområde, bland annat nära Billingehov.  Enligt vattenskyddsföreskrifterna får inte större schaktnings- och grävningsarbeten ske utan tillstånd av miljönämnden.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer