Söndag 19 augusti 2018

Skövde säger ja till Billingsrydstäkten

Kommunstyrelsen i Skövde säger ja till Skanska för fortsatt täktverksamhet vid Billingsryd.

Kommunfullmäktige i Skövde föreslås därmed godkänna ett tioårigt anläggningsarrende med Skanska. Nuvarande tillstånd går ut sista december 2019.

Med avtalet i ryggen kan företaget sedan söka tillstånd för fortsatt täktverksamhet hos länsstyrelsen i Västra Götaland. Området beräknas ge 2,6 miljoner ton kalk och omfattar ett område på åtta hektar.

Täktverksamheten förutsätter också en ny väg från Rånnavägen till Inga-Karls väg. Vägen beräknas kosta tio miljoner kronor och ska tillfalla kommunen efter avtalstidens utgång. Kommunens motiv för beslutet är dels att säkerställa diabas för Parocs anläggning i Skövde samt nya områden för bostadsbyggande.

Skövde kommunfullmäktige behandlar frågan den 26 februari.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer