Fredag 20 juli 2018

Skövde ser över sina riktlinjer

Skövde kommun ser över sina riktlinjer för anställningar. Detta efter att en grovt kriminell person under fyra års tid varit anställd av kommunen.

Till tidningen SLA uppger kommunalrådet Leif Walterum (C), som är ordförande i kommunens arbetsgivarutskott, att uppdrag getts till personalavdelningen att presentera nya riktlinjer.

Idag begär kommunen alltid utdrag ur belastningsregistret för personal som arbetar med barn.

Den nu aktuella anställningen gäller en tillfällig anställning (PA-anställning) som är kopplad till en enskild brukare.

De nya riktlinjerna ska presenteras för politikerna i början av januari månad.

– Det skulle kunna innebära, till exempel, att vi även vid den här typen av anställningar i framtiden skulle begära utdrag ur belastningsregistret, säger Leif Walterum till tidningen SLA.

Den kriminellt belastade personen arbetar inte längre kvar i Skövde kommun.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer