Torsdag 23 mars 2023

Skövde undersöker organisationskulturen

I förra veckan hölls ett första möte med det upphandlade företaget Human & heart HR AB som ska genomföra utredningen av Skövde kommuns organisationskultur.

— Det är viktigt att vi som arbetsgivare nu får en oberoende bild av hur organisationskulturen bland våra chefer ser ut i vår kommun och att vi därefter får vi ta ställning till hur vi går vidare, säger Ulrica Johansson, ordförande i Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott och Maria Hjärtqvist, vice ordförande i Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott, i ett pressmeddelande.

Kommunen skriver att den här utredningen ska ge en tydligare bild av hur chefer upplever organisationskulturen i Skövde.

Konsultens uppdrag är att genomföra en faktainsamling och utredningen kommer att genomföras med hjälp av en forskningsbaserad metod. Uppgifterna vara anonyma när de sedan redovisas.

Resultatet kommer att presenteras för kommunstyrelsens arbetsgivarutskott under hösten.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet