Onsdag 26 februari 2020

Skövde upphör med trädgårdsservice för äldre

Efter årsskiftet upphör Skövde kommun med trädgårdsservice för äldre.

Tidningen SLA skriver att Skövde kommuns vård- och omsorgsnämnd beslutat att inte längre erbjuda verksamheten ”Handtaget”. Genom Handtaget erbjuds personer äldre än 65 år i kommunen hjälp med trädgårdsarbete.

Genom beslutet sparar nämnden 1,2 miljoner kronor per år. Beslutet innebär att nämnden inte längre köper denna verksamhet från kommunens arbetsmarknadsenhet.

Enligt SLA så hänvisar nämnden till att det går att köpa trädgårdstjänster på ordinarie marknad, dessutom med så kallat rut-avdrag.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet