Måndag 19 augusti 2019

Skövde vidtar åtgärder mot hemtjänstföretag

På grund av brister i kvalitén väljer Skövde kommun att vidta åtgärder mot företaget Tanaad Kooperative Multi Tjänster (TKMT) som bedriver privat hemtjänst inom kommunen.

Företaget kommer att erhålla ett skriftligt påpekande avseende väsentliga brister i verksamheten. Om inte dessa åtgärdas inom utsatt tid kommer kommunen att häva avtalet, skriver Skövde kommun i ett pressmeddelande.

— Det har under uppföljning av beviljade insatser framkommit uppgifter som föranledde en genomlysning av hela verksamheten. Företaget lever inte upp till de krav som Skövde kommun ställer gällande kvalitetsnivå och de brister som framkommit är så pass omfattande att vi nu vidtar åtgärder och kommer att säga upp avtalet om dessa inte rättas skyndsamt, säger Helene Sandqvist, utvecklingschef sektor vård och omsorg, Skövde kommun.

Läs mer:

Skövde häver avtal med hemtjänstföretag

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer