Fredag 20 september 2019

Skövde vill rusta upp ”Raka linan” till Lerdala

Skövde kommun vill att Trafikverket åtgärdar ”Raka linan” över Billingen.

”Raka linan”, vägen mellan Skövde och Lerdala över Billingen, är hårt sliten. Vägens dåliga kvalitet har en längre tid hårt kritiserats av trafikanter och av Västtrafik.

Skövde kommun ansöker nu om att Trafikverket fördelar medel ut anslaget för ”mindre vägar” i Västra Götaland. Sammanlagt finns 222 miljoner avsatta för perioden 2022 till 2025.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer