Fredag 20 juli 2018

Skövdeforskare vinner nationellt pris

Foto: Fredrik Andersson/arkiv
Foto: Fredrik Andersson/arkiv

Caroline Teh från Högskolan i Skövde tilldelas Oskar Sillén-priset för årets bästa doktorsavhandling inom företagsekonomi.
– Jag är glad och väldigt hedrad. Jag vet att juryn läser igenom alla avhandlingar från samtliga lärosäten under året. Att just min därför valdes ut som en av två pristagare är stort, säger Caroline Teh, adjunkt och verksam vid Institutionen för handel och företagande på Högskolan i Skövde.

Priset, som förutom ära och berömmelse, även ger ett stipendium på 30 000 kronor delades ut under torsdagen av Företagsekonomiska Institutet (FEI). I år delas priset mellan Caroline Teh och Anna Pfeiffer från Lunds universitet.

Syftet med priset är att ge uppmärksamhet åt och en uppmuntran till Sveriges främsta unga forskare inom företagsekonomi.

– Vinnarnas avhandlingar har både djup och stor samhällsaktualitet, konstaterar Magnus Rolf, vd på FEI.

Carolines Tehs avhandling har titeln ”Re-Searching Stewardship”. I hennes forskning har hon tittat närmare på hur en företagsmodell inom bankvärlden kan bedrivas framgångsrikt – utan bonussystem och vinst-till-varje-pris-mentalitet. Specifikt har hon undersökt Handelsbanken på nära håll i Singapore och London.

– Handelsbanken är, mig veterligen, unika i bankvärlden i sitt arbetssätt. För det första har företaget decentraliserat styre. Ledningen lämnar mycket ansvar till medarbetarna att fatta egna beslut. Det skapar tillit och lojalitet. Trots att det inte finns något bonussystem som drivkraft, säger Caroline och fortsätter:

– Bankvärlden är normalt sett tävlingsinriktad. Därför är det intressant att Handelsbankens modell som jag anser är mer human och långsiktig också fungerar. För företaget går bra även ekonomiskt. Samtidigt som det lockar till sig arbetskraft. Människor vill jobba där.

Caroline Teh är, trots Handelsbankens framgångar, inte förvånad över att fler tar efter.

– Det kräver att ledningen verkligen tror på idén. Jag gissar att flera företag också är rädda för att släppa sina bonussystem och bygga en affärsmodell på andra incitament.

För Caroline, som slutförde sin avhandling medan hon fortfarande var verksam på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, är Oskar Sillen-priset också en språngbräda för att nå ut med forskningsresultaten framåt:

– Till att börja med hoppas jag kunna slutföra en artikel och få den publicerad. Sedan är jag väldigt nyfiken på att i framtiden undersöka andra företag som hittat sätt att vara framgångsrika utan att använda konventionella affärsmodeller.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer