Fredag 14 maj 2021

Skövdes skuld har fördubblats sedan 2015

Skövde kommuns skuld har fördubblat sin låneskuld sedan år 2015, rapporterar tidningen SLA.

Totalt har Skövde kommunkoncern i september 2019 en skuld på 3,8 miljarder kronor. Det ska jämföras med 1,8 miljarder i januari 2015.

– Det är klart att det inte får nonchaleras, lån ska betalas av, säger ekonomichefen Maria Vaziri Hamedani till SLA.

Att låneskulden ökat inom kommunkoncernen förklaras med växande befolkning. Med det följer behov att investera i bostäder, skolor, förskolor, äldreboende och infrastruktur.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer