Torsdag 30 mars 2023

Skövdeungdomar får statligt stöd

Staten satsar 670 000 kronor på en fortsättning av ett projekt för att stärka ungdomars inflytande i Skövde kommun.

LSU (Sveriges ungdomsorganisationer) syfte med projektet är att stärka den lokala ungdomspolitiken och att stärka ungas och ungdomsorganisationers inflytande i lokal politik.

Det görs genom möten med kommunen och med representanter för det unga föreningslivet i Skövde samt genom lokala workshops.

Pengarna fördelas av den statliga myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer