Lördag 23 oktober 2021

Söker bidrag för omställning

Volvo cars och Powertrain engineering Sweden, PES, har ansökt om 158 400 000 kronor från det statliga Klimatklivet.

Bidraget söks till det planerade arbetet om att ställa om Skövdefabriken till en produktion av hybriddrivlinor, skriver Skaraborgs Allehanda.

Inga beslut om förändringen är planerad, men om den blir verklighet är omställningen stor. Det sökta bidraget ska utgöra omkring 40 procent av den totala kostnaden av satsningen där energiåtgången och vattenförbrukning minskar och där återvinningsgraden är hög.

Det statliga bidraget är en förutsättning för att omställningen ska kunna ske. Det totala anslaget för Klimatklivet 2020 är 2,4 miljarder kronor.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet