Tisdag 25 september 2018

Toppresultat för Skövdebostäder

För 2017 redovisar Skövdebostäder sitt bästa resultat genom tiderna.

Skövdebostäder redovisar ett ökat resultat, plus 108,6 miljoner kronor (103,6 år 2016), efter finansiella poster.

Samtidigt investerar Skövdebostäder mer än någonsin. Under året har 324 miljoner investerats i fastigheter och de planerade investeringarna för 2017 uppgår till närmare 378 miljoner. Där bland andra projekten Ekedal och Frostaliden står för en stor del.

– Vi måste fortsätta att leverera goda ekonomiska resultat om vi ska klara av den höga investeringstakt och -volym vi just nu håller och som Skövde behöver. Det är en utmaning att parallellt med kraftig nyproduktion samtidigt fortsätta leverera hög service till våra kunder. Men personalen gör ett fantastiskt jobb och vi fortsätter på samma gång att sträva efter ständiga förbättringar, säger Dan Sandén, vd Skövdebostäder.

Marknadsvärdet på bolagets fastigheter uppgick per 31 december 2017 till 5 030 miljoner kronor.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer