Onsdag 8 april 2020

Uppsats om queer i dataspel prisas

Agnes Benkö och Emma Arltoft får årets mångfaldsstipendium på Högskolan i Skövde.
Agnes Benkö och Emma Arltoft får årets mångfaldsstipendium på Högskolan i Skövde.

Högskolan i Skövde delar varje år ut ett mångfaldsstipendium. Stipendiet ska tilldelas en eller flera studenter som skrivit ett examensarbete som särskilt utmärkt sig inom temat mångfald. Årets stipendiater heter Emma Arltoft och Agnes Benkö, som får stipendiet för sin uppsats ”Camp and buried: Queer perceptions of queer tropes and stereotypes in games”.

Högskolan i Skövdes mångfaldsstipendium har delats ut sedan 2007. Det är Högskolans mångfaldsgrupp som står bakom valet av uppsats och stipendiet bedöms utifrån tre olika aspekter. Det ska vara originellt och nyskapande, ämnet ska vara aktuellt och spegla samhällsutvecklingen och ämnet ska vara angeläget och innebära nytta för flera.

Årets stipendiater, Emma Arltoft och Agnes Benkö, studerade båda sista året på Dataspelsutveckling med inriktningen grafik respektive game writing, när de skrev sin uppsats ”Camp and buried: Queer perceptions of queer tropes and stereotypes in games”.

– Det känns jättekul att vi får det här stipendiet. Vi trodde på att vårt arbete var viktigt och hoppades på att vi skulle vinna såklart, men sen vet man ju aldrig hur det går, säger Emma Arltoft, i ett pressmeddelande.

Uppsatsen bygger på en studie av hur personer som själva identifierar sig som queer uppfattar representationer avsedda att representera queera personer i såväl berättande som visuell estetik i olika spel. De båda motiverar sitt val av ämne med att minoritetsgrupper, och särskilt HBTQ+personer, ofta glöms bort i media. De menar att det är ett stort problem då det påverkar både minoritetsgruppers självkänsla och uppfattningen andra kan ha om olika minoritetsgrupper.

– Spel har ett kanske ännu större problem med att det råder brist på nyanserad representation av minoritetsgrupper. Ofta blir det fel på grund av okunskap, inte för att någon försöker vara elak, och förhoppningsvis har vi bidragit till att ändra på det. Tack och lov blir det bättre för varje dag som går, eftersom allt fler väljer att inkludera HBTQ+karaktärer och andra minoritetsgrupper, men arbetet skulle behöva gå ännu snabbare, säger Agnes Benkö.

Stipendiet delas ut av Elizabeth Persson, biträdande chef på Avdelningen för utbildnings- och studentstöd, onsdagen 26 februari på Högskolan i Skövde. Emma Arltoft och Agnes Benkö kommer förutom diplom att få dela på 7000 kronor. Vad duon ska göra med pengarna har de ganska klart för sig.

– Vi vill använda pengarna för att se till att fler spel med bra HBTQ+representation skapas. Men hur vi går till väga för det har vi inte listat ut än, avslutar Emma Arltoft.

Juryns motivering:
Studiedesignen är innovativ och de har analyserat åtskilliga representationstekniker i samtida media. Den här metoden har varit tidskrävande och är originell i sitt genomförande. Utvecklingen inom media går mot en mer breddad representation, vilket de belyser från ett queerperspektiv. Det här är ett område som sällan analyseras eller diskuteras, framför allt inom spelindustrin. Resultatet av arbetet kan vara till stöd och hjälp vid utvecklingen av spel i framtiden.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer