Lördag 28 januari 2023

Utreder nya bostäder på Södermalm

Skövdebostäder har fått uppdraget att utreda förutsättningarna för ett sammanhållet idrotts- och bostadsområde på Södermalm. Målet är att samtidigt som fotbollsarenan anpassas för fotboll i Superettan tillföra värde till stadsdelen Södermalm och därmed öka attraktiviteten för Skövde som plats att leva och bo.

Projektet för utveckling av Södermalm är nu godkänt av styrgruppen. Det innebär att två förslag ska tas fram. De två förslagen ska innehålla enkla skisser och ungefärlig tidplan och vara klara i december. Förslagen ska innehålla såväl idrottsområde som centrumnära bostäder där bostäder för ungdomar, studenter och anställda inom försvaret är prioriterade.

Idrottsområdet ska omfatta en utomhusarena för fotboll som uppfyller krav från Svenska Fotbollsförbundet (SvFF), en inomhushall för fotboll samt en idrottshall för handbollsspel. Friidrotten ska omlokaliseras och var den ska hamna ansvarar Skövde kommun för. Den pågående anpassningen av Södermalms IP för att vara godkänd för spel i Superettan till säsongen 2025 ska integreras med Skövdebostäders arbete.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet