Måndag 23 juli 2018

Väg över Ryds ängar i Skövde?

Den politiska ledningen i Skövde kommun är överens om att det behövs en väg över Ryds ängar för Skanskas stenbrott.

Såväl allianspartierna i kommunledningen i Skövde som Socialdemokraterna är överens om att vägen behövs.

Nu är det upp till Skanska samt miljöprövning i länsstyrelse, och eventuellt också Mark- och miljödomstol, att bedöma hur detta kan lösas.

-Vi har noga avvägt för- och nackdelar för Skövdes fortsatta utveckling och vi vill fortsätta bygga bostäder på bergssidan. Då måste de bergsklackar som ligger vid infarten till brottet bort, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M) till tidningen SLA.

Föreningen Svenskt landskapsskydd förväntar sig en översiktsplan för området med samrådsmöjlighet. De ser, enligt SLA, inte med blida ögon på planerna och är beredda att driva frågan till sista instans.

I början av nästa år behandlas frågan i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer