Tisdag 30 november 2021

Skydda dina fåglar mot fågelinfluensa

Det är flyttsäsong i fågelvärlden och därför är det extra viktigt att skydda tama fjäderfän mot fågelinfluensa. Bild: Ulf Nyhlén
Det är flyttsäsong i fågelvärlden och därför är det extra viktigt att skydda tama fjäderfän mot fågelinfluensa. Bild: Ulf Nyhlén

Nu är det många vilda fåglar som förflyttar sig över Sverige på väg mot andra länder. Tyvärr tyder också fynd hos vilda fåglar på att fågelinfluensaviruset har stannat kvar i betydligt högre utsträckning än tidigare säsonger. Det är nu alltså extra viktigt att skydda tamfåglar från kontakter med vilda fåglar, meddelar Jordbruksverket.

Säsongen 2020-2021 var mycket tuff med det största antalet fågelinfluensafall på tama fjäderfän någonsin i Sverige. Nu finns risk för nya infektioner och det är extra viktigt att djurägare, oavsett storlek på anläggning, förstärker sina hygienrutiner.

– Goda hygienrutiner är a och o för alla djurägare. Det är också bra att förbereda för att det kan bli aktuellt att behöva ta in sina fåglar för att skydda dem, och hur man då kan göra det på ett så bra sätt som möjligt, säger Enisa Miljanic, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Fågelinfluensa finns i många varianter och är naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfåglar. De varianter som har cirkulerat det senaste året har varit mycket smittsamma mellan fåglar och lett till stor dödlighet.

För att inte få in fågelinfluensa in i sin besättning är det viktigt att ha goda smittskyddsrutiner och att i möjligaste mån förhindra kontakt med vilda fåglar. Djurägare ska vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Tänk på att undvika direkt kontakt med självdöda fåglar genom att använda handskar eller till exempel plastpåsar som kan rullas över den döda fågeln.

FAKTA: Allmänna tips

 • Minimera risken för direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras avföring.
 • Skräm bort andfåglar om de samlas i närheten av din anläggning och vidta åtgärder för att hålla alla typer av vilda fåglar borta från byggnader med tama fåglar.
 • Se till att byggnader är hela och underhållna.
 • Skydda ventilation med nät/huvar.
 • Ha goda skötselrutiner.
 • Ge foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd utomhus om du håller dina fjäderfän utomhus.
 • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
 • Håll rent runt hus och inhägnader.
 • Kontrollera och bekämpa skadedjur regelbundet.
 • Byt kläder och skor när du går i utrymmen där du håller fåglar och tvätta händerna.
  Källa: Jordbruksverket
 • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
 • Det medieetiska systemet