Onsdag 21 oktober 2020

Skyltar åtgärd i arbetet mot svinpest

Jordbruksverket vill se till så att afrikansk svinpest inte når Sverige. Ett sätt att göra det på är att sätta upp skyltar vid vägarna i Sverige. Foto: Calle Johansson
Jordbruksverket vill se till så att afrikansk svinpest inte når Sverige. Ett sätt att göra det på är att sätta upp skyltar vid vägarna i Sverige. Foto: Calle Johansson

För att förhindra att afrikansk svinpest kommer in i Sverige sätter Jordbruksverket upp skyltar vid rastplatserna längs med större vägar.

Den smittsamma virussjukdomen afrikansk svinpest (ASF) finns i flera EU-länder. Sjukdomen drabbar vildsvin och tamgrisar. Nyligen upptäcktes det första fallet av ASF i Tyskland. Som en av åtgärderna i arbetet för att förhindra att sjukdomen når Sverige, förses rastplatser utmed större vägar med informationsskyltar.

Afrikansk svinpest (ASF) har sedan 2014 spridit sig till flera länder i EU, bland annat Estland, Lettland, Litauen och Polen. Nyligen drabbades Tyskland av sitt första fall. ASF finns även i länder som Ryssland och Ukraina samt i stora delar av Asien.

Jordbruksverket samordnar arbetet för att förhindra introduktion av ASF, och för att Sverige ska ha god beredskap för att hantera ett eventuellt utbrott. Samarbete och samverkan sker med flera andra myndigheter, branscher och organisationer.

– ASF innebär stort lidande för de djur som drabbas och ett utbrott av ASF skulle också leda till allvarliga konsekvenser för bland annat grisnäring och jakt. Vi arbetar därför långsiktigt för att förebygga ASF med bland annat informationsinsatser, och för att ha en god beredskap för att kunna hantera ett eventuellt utbrott effektivt, säger Maria Cedersmyg, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

För Sveriges del är den största risken att ASF når landet via människor. Virus kan finnas i charkvaror med kött från smittade djur. Kläder, kängor och jaktutrustning som använts i områden där ASF finns bland vildsvin måste rengöras noga för att inte innebära en smittorisk.

På Jordbruksverket pågår ett arbete som syftar till att minimera risken att personer tar in ASF till Sverige. Till stor del handlar det om att nå ut med information till viktiga målgrupper som jägare och grisnäring liksom till personer som reser in i Sverige. En åtgärd är att rastplatser utmed större vägar förses med informationsskyltar i de delar av landet där vildsvin främst förekommer. Under 2019 sattes 150 skyltar upp, i samarbete mellan Jordbruksverket och Trafikverket. I år sätts ytterligare 175 skyltar upp, Skyltarna har information på sex språk.

– Syftet är att nå ut med information till personer som reser in i Sverige, och göra dem uppmärksamma på att aldrig lämna kvar matrester där vildsvin kan komma åt dem. I värsta fall kan en överbliven korvmacka vara det som orsakar ett utbrott av ASF, säger Maria Cedersmyg.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet