Onsdag 26 september 2018

Slakteri överklagar stängning

Slakteriet i Håkantorp får åter börja slakta fjärderfä. Fotot är ej från Håkantorp.
Slakteriet i Håkantorp får åter börja slakta fjärderfä. Fotot är ej från Håkantorp.

Håkantorps slakteri överklagar länsstyrelsens beslut att stänga slakteriet. Länsstyrelsens beslut grundas på bristande djurskydd.

I juni beslöt länsstyrelsen om tillfälligt stopp för slakteriet i Håkantorp utanför Vara. Vid slakteriet slaktas fjäderfä. Orsaken var bland annat långa transporttider och brister när det gäller att ge fåglar mat och vatten.

Den 7 juli beslöt länsstyrelsen att stänga slakteriet, om inte företaget kan visa hur djurskyddet kan säkras. Beslutet överklagas nu av slakteriet till förvaltningsdomstolen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer