Fredag 22 januari 2021

SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs innovationspris

PRISAR. Mats Wiktorsson, innovationsrådgivare SLU Holding, Patrik Meijer, vd Sparbanken Skaraborg och Marie Andreasson, platschef SLU. Foto: Anna-Karin Johnson
PRISAR. Mats Wiktorsson, innovationsrådgivare SLU Holding, Patrik Meijer, vd Sparbanken Skaraborg och Marie Andreasson, platschef SLU. Foto: Anna-Karin Johnson

Ett innovationspris för hållbara forskningsprojekt till nytta för de gröna näringarna eller samhället i stort är nu skapat. Det är SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i Skara, SLU Holding och Sparbanken Skaraborg som står bakom priset.

– Den gröna näringen är viktig för Skaraborg samtidigt som hela näringen står inför stora behov av förändring och utveckling, inte minst när det gäller hållbarhetsfrågor. Innovationer och entreprenörskap kommer att vara förutsättningar i det arbetet säger Marie Andreasson som sedan 1 september 2020 är ny platschef på SLU i Skara.

Marie Andreasson konstaterar också att det finns många duktiga forskare på SLU som kan bidra till att driva den gröna näringen mot mer hållbara nivåer genom nya innovationer på olika plan.

Tillväxt och utveckling

Priset har en bred inriktning och ska uppmärksamma forskare, individer, företag eller organisationer som har utvecklat innovativa och hållbara forskningsprojekt eller idéer i samarbete med SLU i Skara.

– Genom vår stiftelse verkar vi på Sparbanken Skaraborg för tillväxt och utveckling inom vårt verksamhetsområde. För oss är det angeläget att SLU finns här och att den forskning som bedrivs kommer samhället och den gröna näringen till del, säger Patrik Meijer, vd på Sparbanken Skaraborg.

Välkomnar ansökningar

Den totala prissumman är på 100 000 kronor och kommer att delas mellan ett innovationspris på 75 000 kronor och ett tillväxtpris på 25 000 kronor.

Utdelning av priset kommer att ske under Smedjeveckan, SLU:s populärvetenskapliga evenemang i Skara, i september 2021. Samtidigt planeras en temadag om hållbara innovationer inom grön näring.

Stiftarna till priset välkomnar nu ansökningar med projekt som i framtiden skulle kunna utvecklas till en kommersiell produkt, tjänst, process eller social innovation.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet